Eldre

Men, hva med de eldre?

Videre i dette kurset kommer vi til å ta for oss mat som er tilpasset eldre i risiko for underernæring, det vil si de som ikke klarer å få i seg nok næring og går ned i vekt.

Det er funnet en sammenheng mellom underernæring og demens. Noen personer med demens begynner å spise mer på grunn av sykdommen, og går derfor opp i vekt.
Dette er imidlertid fåtallet, og det vanligste ernæringsproblemet som sees i sammenheng med demens er underernæring og feilernæring.

  • Underernæring vil si at man ikke får i seg nok næring, og er i risiko for undervekt.
  • Feilernæring betyr at man får i seg feil næring med tanke på hva kroppen trenger.

Når vi snakker om eldre, er dette personer over 65 år.