Fokus på matglede

Det er dessverre en realitet at mange eldre i dagens samfunn opplever ensomhet og depresjon
– i tillegg til at de er en målgruppe i risiko for feil- og underernæring.

  • Å spise mat sammen med noen kan forebygge feil- og underernæring.
  • Å dele et måltid med noen er sosialt, det kan skape et fellesskap, gi økt matlyst og gode samtaler.
  • Det å lage mat sammen kan gi økt mestringsfølelse og gjøre at maten smaker bedre.
  • Å spise noe tradisjonelt eller noe typisk fra barndommen kan bringe fram gode minner og samtaleemner.

Et eksempel på dette er en historie fra en erfaringssamling i Klepp, der en kvinne med demens ikke lenger bakte brød selv, fordi det ble for vanskelig alene.

Dette fant aktivitetsvennen ut, og de begynte å bake sammen som sin aktivitet. Dette hadde stor verdi for kvinnen.

Hun husket mer enn hun trodde da hun først kom i gang, følte mestring og vant tilbake en del av livet sitt som hun trodde hun hadde mistet.

Mat og måltider har betydning for helse og livskvalitet for både friske og syke mennesker, i alle livets faser. Det er viktig å huske at mat og kosthold er mer enn energi og næringsstoffer som kroppen trenger. Et sunt kosthold i tråd med kostrådene er med på å fremme helse og forebygge sykdom på sikt, men den gode stemningen kommer umiddelbart ved måltidet.

Et hyggelig måltid kan bidra til positive måltidsopplevelser og man vet at eldre som spiser sammen med andre spiser mer.