Utfordringer

Det kan oppstå utfordringer når man spiser sammen med en som har demens.

  • Det kan være vanskelig å kommunisere, og det kan bli mer søling enn du kanskje er vant til.
  • Noen personer med demens kan også ha glemt hvordan man bruker bestikk, og spiser da med hendene.
  • En demenssykdom kan også føre til ukritisk atferd og aggresjon

Det gjelder å legge til rette for en god situasjon. Ikke fokuser på å rette eller korrigere, men heller legge til rette så personen ikke søler.

Tips: 

  • Ha servietter tilgjengelig, legg den i fanget eller gi den til personen (i hånda) dersom det blir behov for det.
  • Ha det ryddig rundt måltidet, og skap minst mulig forvirring.
  • Gjentakelse og gjenkjenning kan være gode hjelpemidler.
  • Prøv å legge til rette for at personen med demens får en opplevelse av mestring.

Dersom det oppstår situasjoner du opplever som vanskelig kan du ta en prat med pårørende, eller ringe Demenslinjen (23 12 00 40) om du ønsker å få råd eller bare ønsker å snakke med noen.