Rolleavklaring og forventninger

Du er frivillig

Det er viktig å presisere at den frivillige ikke skal utøve noen form for ernæringskontroll eller vurdering av kostholdet til personen med demens.

Din rolle som frivillig er å tilrettelegge for et hyggelig måltid og være en samtalepartner.

Flere frivillige påpeker at det ofte blir mye kake. Det er viktig å huske på at du som frivillig kun er innom i en kort tidsperiode og ikke nødvendigvis ser det totale kostholdet.

Man kan spørre seg selv, hva ville jeg tilbudt gjester om jeg fikk besøk?

For denne målgruppen er det som sagt viktigere at noe blir spist, enn hva det nødvendigvis er.

Refleksjon:

Hvordan er det å komme inn i andres hjem?
– Kanskje er det mer rotete enn du er vant til, eller kanskje det lukter annerledes?

Husk: Ha respekt for at du kommer inn i en annen sitt hjem, og ikke legg deg opp i hvordan andre har det hjemme.

Den som ønsker en aktivitetsvenn har fått informasjon om tilbudet og om din rolle som frivillig. Selv om informasjonen er gitt, kan det være lett for den som ønsker aktivitetsvennen å glemme hvilken rolle du som frivillig har. Det er derfor viktig at du som frivillig er tydelig på din rolle og setter grenser for deg selv.

Som frivillig skal du ikke ha noe med den demenssyke sine penger å gjøre. Du kan være med på handletur, men du skal ikke være den som administrerer pengene, med mindre dette er avtalt med pårørende. Som frivillig skal du heller ikke ha noe med medisiner å gjøre. Ikke overta hjemmetjenestens oppgaver innen pleie og stell.

Ta hensyn til personen du er aktivitetsvenn for, og vedkommende sine ønsker om aktivitet og samtaletema.