Taushetsløftet

Som du vet så har alle aktivitetsvenner signert taushetsløftet. Taushetsløftet skal hindre at opplysninger om personlige forhold blir kjent for uvedkommende.

Taushetsløftet kan betraktes som et etisk løfte, og handler også om tillit og trygghet.

Den som ønsker aktivitetsvenn skal kunne stole på aktivitetsvennens diskresjon.

Ikke alle ønsker å dele med omverdenen at de har fått en aktivitetsvenn. Snakk om hvilket forhold dere har til hverandre, før dere går ut sammen. Det kan være greit å bli enige om hva dere sier, dersom dere møter på kjente. Husk at taushetsløftet også gjelder i tiden etter at man har vært aktivitetsvenn. Taushetsløftet gjelder også på nett og i sosiale medier, som Facebook, Instagram o.l.

Å være aktivitetsvenn skal være hyggelig og oppleves trygt. Det er viktig at du melder ifra til din kontaktperson dersom det oppstår utfordringer du trenger hjelp til å håndtere, og/eller vil diskutere med andre.