Om kurset

Dette kurset er for deg som allerede er Aktivitetsvenn. Du finner mer informasjon om Aktivitetsvenntilbudet på vår hjemmeside.

Kurset gir deg som frivillig en innføring i:

  • kosthold rettet mot eldre og personer med demens
  • hva som er viktig i kommunikasjonen med personer med demens
  • rollen som frivillig

Underveis i kurset vil det reflekteres over ulike tenkte situasjoner.

Det må understrekes at du som frivillig ikke skal profesjonaliseres. Gjennom dette kurset ønsker vi å gi deg kunnskap som er nyttig i samspill med en som har demens.

Etter endt kurs skal du:

  • kjenne deg trygg i rollen som aktivitetsvenn
  • kunne bidra til gode matopplevelser i hverdagen for personer med demens

Dette kurset er utviklet av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Vi er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende, som jobber for å bekjempe demens og for at alle som har demens skal ha et best mulig liv.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har utviklet Aktivitetsvenntilbudet, som drives lokalt i over 220 kommuner i Norge. På landsbasis er det rundt 3000 aktivitetsvenner.