Tips til den gode samtalen

Tips til den gode samtalen

For mange som har demens kan en samtale noen ganger oppleves som litt vanskelig. En av de vanligste utfordringene for den som har demens er å finne ordene.

Redusert oppmerksomhet er også helt vanlig ved alle demenssykdommer. Det betyr at man må fatte seg i korthet og ikke forvente at den som har demens alltid kan følge med på lange forklaringer eller i lange samtaler.

En som har demens gjentar ofte de samme spørsmålene fordi vedkommende ikke husker svarene, eller glemmer at de nettopp har spurt. I noen tilfeller kan det også være et uttrykk for utrygghet. Hold personen oppdatert på om hva som foregår. En setning som «Husket jeg å fortelle deg at vi skal ut på en tur sammen?» kan virke beroligende.

Hvis du stiller et spørsmål kan du ofte få et nei til svar. Istedenfor å si «Vil du være med på tur?» si for eksempel «Vi hadde det så fint sammen på tur sist, så jeg tenkte at vi skulle ta en tur ut i dag også».

Det viktigste er at du er positiv og respektfull, både for den de var og den de er nå. Det er også viktig å huske at mye av språket vårt ligger i kroppsspråket, og at et smil, en berøring eller en gest kan virke vel så godt som en beskjed. Å holde personen i hånden mens du snakker kan virke beroligende og øke konsentrasjonen. Men husk at mennesker er ulike og har ulike grenser.

Noen tips:

 • Vær tålmodig!
 • Gjør samtalen oversiktlig, ved å fokusere på én ting om gangen.
 • Bruk korte og enkle setninger.
 • Spør for eksempel etter kopp, så etter kniv, i stedet for å spørre etter begge deler samtidig.
 • Be gjerne personen om å beskrive hva han/hun mener.
 • Let etter meningen i ordene og forstå det som er ment, ikke det som er sagt.
 • Tolk ansiktsuttrykk, gester og handlinger for å forstå hva personen ønsker å fortelle.
 • Gjenta gjerne nøkkelord fra samtalen for å hjelpe samtalen videre.
 • Overse feil og vær raus!
 • Bruk gjerne ting dere ser rundt dere for å hjelpe samtalen på vei.
 • Unngå distraherende støy fra radio eller TV når dere snakker sammen.

Tid og tålmodighet er noe av det viktigste vi kan gi andre mennesker.