Verdighet

«Verdighet for meg er å bli respektert og behandlet som et alminnelig menneske. Å bli tatt på alvor. Man må få lov til å være seg selv, og ikke bli puttet i bås.»

Personer med demens er mer enn sin demenssykdom. De har, som mennesker uten en demenssykdom, en historie å fortelle.

«Linn ser meg som Agnes. Ikke en diagnose. Det er veldig viktig for selvfølelsen min. Jeg har demens, men fortsatt ressurser på lager og vil prøve å leve livet mitt mest mulig normalt. Jeg har alltid vært en sosial person og har vel en god slump igjen.» – Agnes

Linn er aktivitetsvenn for Agnes, som har demens. Den måten Linn møter og ser Agnes på, er med på å gi Agnes verdighet og respekt. Ved å kjenne historien til den du er aktivitetsvenn for, kan du være en god samtalepartner. Som aktivitetsvenn er det viktig å fokusere på det friske hos personer med demens. I møte med den som ønsker en aktivitetsvenn er det viktig å ha evnen til å lytte, evnen til innlevelse og å kunne vise empati.

Refleksjon:
– Hva er verdighet for deg?
– Hvordan kan vi gi personer med demens en verdig hverdag?