Praktiske spørsmål

Hva med maten?

Hvem skal handle inn og hvem skal betale?

Dette er noe som må avklares med pårørende og personen med demens under koblingssamtalen. En hovedregel hos oss i Nasjonalforeningen er at det ikke skal koste noe å være frivillig. Det er den som har en aktivitetsvenn/pårørende som skal betale om dere er på café eller gjør andre ting som koster penger.

Det er enklere for begge parter om dette avklares før dere begynner relasjonen. Det finnes et skjema for utgifter knyttet til aktiviteter i frivilligskrinet på nett.